За нас

Кои Сме Ние?

Фирма "Аква Екопроект Системс" ООД е основана през 2011 година. Основната дейност на фирмата е свързана с проектиране на канализационни и водопроводни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води. Приоритет на екипа е подобряването на условията за живот на хората, както и опазването на околната среда, в частност на водните ресурси. Всеки човек във фирмата допринася със своите експертни знания за справянето с проблем от световен мащаб, а именно замърсяването на водите.

Екипът на фирмата се състои основно от млади хора, на които е даден шанс да се учат в действие и да прилагат най-новите практики в областта на проектирането на ВиК мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води. Фирмата залага изключително на иновативния подход на младия екип, за да предложи надеждност при изпълнението на изискванията на клиентите.

Въпреки кратката си история, фирмата вече е в процес на реализация на големи инфраструктурни проекти.(виж Проекти)

РеференцииОбщина Асеновград

Община Ихтиман

Община Сливница

Община Бяла

Община Бяла Слатина

Община Белене

Община Казанлък

Община Гълъбово

Община Панагюрище

Община Кнежа

Община Костинброд

Община Сопот

Политика по качество


Добрата работа с нашите клиенти е приоритет


Във фирмата функционира система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015. Също така има и внедрена система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015.

Политиката ни по качество залага като основна цел поддържането на висок стандарт на качество във всички аспекти на услугите, които предлагаме на нашите клиенти. Ние се стремим да разбираме ясно нуждите им при разработването на иновативни и практични решения.


Всички наши колеги изпълняват своите отговорности на високо професионално равнище с висока степен на почтеност и поверителност.