Новини

„Изкуствените влажни зони като естествен начин за пречистване на отпадъчни води “

    Статия - 7 Юли 2014г

Изкуствените влажни зони са естествени системи, в които отпадъчните води протичат през растителен почвен филтър, където се осъществява биологичното и физическото пречистване. Най-често засадената растителност е тръстика и затова им казват често „тръстикови” филтри.

Прочети повече

„Първа копка” на „Реконструкция и модернизация на ГПОСВ – Казанлък”

    Други - 18 Февруари 2014г

На 18 февруари тази година екипът на Аква Екопроект Системс ООД присъства на тържествена церемония по полагане на първа копка на площадката на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), с което се постави началото на изпълнението на инженеринговите дейности по проект: “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“.

Прочети повече

„Напредък по проекта за изграждане на ПСОВ гр. Костинброд“

  • Пресконференция - 12 Декември 2013г

Представители на екипа на фирма Аква Екопроект Системс участваха в пресконференция за напредъка по „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях".

Прочети повече

„Напредък по устойчивото събиране и пречистване на отпадъчните води в ЕС “

  • Конференция - 26 Ноември 2013г

ВиК мрежите са най-важните и най-скъпи активи, които имат обществена полезност и от които се очаква да ни служат в продължение на дълъг период от време. Икономическата стойност на този актив трябва да се отчита, както и въздействието му върху околната среда. В Европа до 50 % от питейната вода се губи поради течове в някои региони.

Прочети повече

„Предизвикателствата при изграждането и експлоатацията на ПСОВ“

  • Конференция - 26 Ноември 2013г

Представители на екипа на компанията присъстваха на организираната за трета поредна година конференция, свързана с предизвикателствата при изграждането и експлоатирането на пречиствателни станции в България.

Прочети повече

За нас

Непрекъснато ви държим в течение за събитията, в които взимаме участие и напредъка по проектите, които изпълняваме.

Подредени по месеци