„Международен ден на водата ”

  • Други - 22 Март 2014г

На 22-ри март екипът ни отбеляза Международния ден на водата, като организира почистване на участък на река Перловска в Южния парк и образователна игра. Близо 50 души се включиха в играта с въпроси свързани с водните ресурси и тяхното опазване. Въпросите се сториха много интересни на хората, като някои предизвикаха учудване. Така например, една част от участвалите в играта не бяха запознати с факта, че само 3% от водата на земята е прясна и годна за пиене и учудването им дойде от това, колко малко е всъщност. Хората бяха учудени да научат, че 2700 литра вода могат да бъдат загубени при теч в рамките на 1 месец.

Въпросите бяха подбрани така, че да покажат колко ценни са водните ресурси, колко неефективно ги използваме и фактът, че в много страни по света се усеща остър недостиг до чисти и годни за пиене води.

Екипът ни успя да раздаде близо 600 образователни брошури с факти за водата и съвети за рационалното й използване. Брошурите можете да видите тук.