Пречиствателна станция за отпадъчни води град Гълъбово

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на обект “„Пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа гр. Гълъбово” се изготви идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 10 015 ЕЖ.

Проект детайли

  • Прединвестиционно проучване
  • Идейно проектиране за ПСОВ /10 015 ЕЖ/ - 2014 год.
Проекти

Проекти