Пречиствателна станция за отпадъчни води град Ихтиман

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на обект:” Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман” се изготви идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 15 550 ЕЖ.

Проект детайли

  • Прединвестиционно проучване
  • Идейно проектиране за ПСОВ /15 550 ЕЖ/ - 2014 год.
Проекти

Проекти