ВиК мрежа на гр. Гълъбово

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ГР. ГЪЛЪБОВО.”, „Аква Екопроект Системс” ООД изготви:

    • Прединвестиционно проучване на цялата водопроводна и канализационна мрежа
    • Идейни проекти за цялата водопроводна и канализационна мрежа на града с приблизителна дължина: водопровод – 53,8 км., канализация – 48,07 км.

Проект детайли

  • Прединвестиционни проучвания – 2014 год.
  • Идейно проектиране – 2014 год.
Проекти

Проекти