ВиК мрежа на гр. Ихтиман

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на "Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр.Ихтиман" се разработва на базата на договор за проектиране с Община Ихтиман № 4/26.10.2012 г. „Аква Екопроект Системс“ ООД изготви:

    • Прединвестиционно проучване на цялата водопроводна и канализационна мрежа
    • Идейни проекти за цялата водопроводна и канализационна мрежа на града

Проект детайли

  • Прединвестиционни проучвания – 2014 год.
  • Идейно проектиране – 2014 год.
Проекти

Проекти