ВиК мрежа на гр. Сливница

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на " Изграждане на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр.Сливница" се разработва на базата на договор за проектиране № 04 от 06.01.2012г. с Община Сливница., „Аква Екопроект Системс“ ООД изготви:

    • Прединвестиционно проучване на цялата водопроводна и канализационна мрежа
    • Идейни проекти за цялата водопроводна и канализационна мрежа на града

Проект детайли

  • Прединвестиционни проучвания
  • Идейно проектиране
Проекти

Проекти