ВиК мрежа на гр. Сопот

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на „Комплексно пречистване на водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр.Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна вода и битово отпадни води с довеждащи колектори- II-ри етап-реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр.Сопот, строителство на пречиствателна станция за питейна вода", „Аква Екопроект Системс“ ООД изготви:

    • Прединвестиционно проучване на цялата водопроводна и канализационна мрежа
    • Идейни проекти за цялата водопроводна и канализационна мрежа на града
    • Работни проекти за цялата водопроводна и канализационна мрежа

Проект детайли

  • Идейно проектиране
  • Работно проектиране
  • Авторски надзор
Проекти

Проекти