ВиК мрежа на гр. Панагюрище

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище” от „ Аква Екопроект Системс “ ООД се изготви:

    • Прединвестиционно проучване на цялата водопроводна и канализационна мрежа
    • Идейни проекти за цялата водопроводна и канализационна мрежа на града с приблизителна дължина: водопровод
    • Работен проект за част от водопроводната и канализационна мрежа

Проект детайли

  • Прединвестиционни проучвания
  • Идейно проектиране
  • Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа през 2015г.
  • Авторски надзор
Проекти

Проекти